ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting)

สำหรับทุกหน่วยงาน รองรับงานกระจายเสียงแบบตามสาย และแบบเสียงไร้สาย

ติดต่อ โทร /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

“โควิด-19” ทำให้ วิถีการดำเนินชิวิต ของเราเปลี่ยนไป การล็อกดาวน์ บังคับให้หยุดนิ่ง อยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการเดินทาง ลดการจัดกิจกรรม ฯลฯ ประชาชนต้องปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ‘นิวนอร์มัล(New Normal)

จำเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวสาร และผู้ต้องการรับฟังข่าวสาร

ระบบประกาศเสียง/กระจายเสียงแบบเดิมคงไม่เพียงพอ อีกต่อไป

 • ระบบกระจายเสียงแบบเดิม ทั่วไป >> ประกาศได้เป็นบางช่วงเวลา เนื่องจากมีเสียงดังรบกวนการทำงานหรือการพักผ่อน

 • ระบบเสียงตามสาย >> ปัญหาสายขาดบ่อย/เสียงดังไม่เท่ากัน ยิ่งไกลยิ่งเบา

 • ระบบเสียงตามสายผ่านสายใยแก้วนำแสง >> ปัญหาสายขาดบ่อย / ซ่อมยาก ต้องมีเครื่องมือเฉพาะ

 • ระบบเสียงไร้สายแบบคลื่นวิทยุ (420.200MHz 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ) >> ปัญหาความถี่รบกวนกัน /เสียงไม่ชัดเจน /เครื่องรับอาจเปิดทำงานเองมีเสียงดังรบกวน

ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting)/ระบบเสียงไร้สายสมาร์ทซิตี้/ระบบเสียงไร้สายอัจฉริยะ

เป็นระบบกระจายเสียงดิจิตอลไอพี รูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัดของการกระจายเสียงแบบเดิมๆ นำเอาข้อดของแต่ระบบ มาใช้งานร่วมกันได้

 • ใช้งานได้ทั้งแบบ เดินสาย/ไร้สาย ไม่จำกัดระยะทาง / ประกาศข้ามจังหวัด ข้ามประเทศได้

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ

 • รับฟังเสียงประกาศผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์(ไม่ต้องติดตั้งลำโพง) หรือเครื่องรับลูกข่ายอัตโนมัติ(ติดตั้งลำโพง)

 • ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่เกิดเสียงรบกวน เลือกออก/ไม่ให้ ออกที่ลำโพงได้

 • ระบบเสียงไร้สายคุณภาพสูงเสียงชัดเจน เทียบเท่า/ดีกว่า MP3 ครบทุกเสียง ทุ้ม กลาง แหลม(ทดลองฟัง)

 • ทำงานได้แม่นยำ(ไม่ทำงานเอง/มีเสียงดังตอนกลางคืน) ควบคุมและดูสถานะผ่านออนไลน์ได้ตลอด

 • คุ้มค่าใช้ประโยชน์ได้สูงสุด รองรับการใช้งานร่วมกันได้หลายหน่วยงาน เช่นจังหวัด/อำเภอ/ทต/อบต/หมู่บ้าน/วัด ประกาศเสียงออกลำโพงชุดเดียวกันได้

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

 • ไม่ต้องขออนุญาติใช้ความถี่

 • ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

 • ไม่ต้องตั้งเสาวิทยุ สะดวกในการย้ายสถานีส่ง/สถานีรับ

 • ระบบการส่งแบบดิจิตอล เสียงดัง ฟังชัดเจน

 • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยไม่มีเสียงรบกวนออกที่ลำโพง

 • กรณีใช้กับชุดลูกข่ายเลือกควบคุมให้เสียงออก/ไม่ให้ออกที่ลำโพงได้แต่ยังสามารถรับฟังเสียงได้จากระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

 • ระบบกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงกระจายข่าวได้ทั่วถึงรายตัวโดยตรง

 • ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ กระจายไปยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 • สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

 • รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

 • รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

 • รองรับการติดตั้งชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย เพื่อต่อใช้งานให้เสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

 • สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม การเข้า/ถอดรหัส สูงกว่า MP3 Sampling Rate 48kHz

 • ทุกหน่วยงานใช้ได้ ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของคลื่นความถี่ ,ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่งหน่วยงานที่กำลังตั้งงบ ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับเปลี่ยนความถี่ อย่าพึ่งรีบตัดสินใจ

ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ !


AE01i

AE01i ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มอัตโนมัติ เมื่อมีการกดเริ่ม/หยุดกระจายเสียง,แจ้งเตือนเมื่อสั่งเปิด/ปิดชุดลูกข่าย , มีหน้าเว็บสำหรับให้รับฟังเสียงประกาศรองรับพร้อมกันไม่น้อยกว่า 300คน ,มีหน้าเว็บสำหรับล็อกอินเพื่อจัดการควบคุม และมอนิเตอร์สถานะการทำงานของอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและลูกข่าย เช่นสั่งเปิด/ปิดเสียง ดูสถานะการเชื่อมต่อ ,อุณภูมิ , ค่าแรงดัน ,ความแรงสัญญาณ GSM ที่รับ แสดงจุดติดตั้งในแผนที่ เป็นต้น


AD100i,AD160i ,AD300i

ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

AD100i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100วัตต์

AD1ุ60i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ (เป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า)

AD300i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 300วัตต์ (เป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า)

หรือออกแบบตามความต้องการ


AC-02i

AC-02i ชุดรับสัญญาณเสียงจากหน่วยงานเทศบาล ชนิดไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมควบคุมการเปิด/ปิด เครื่องขยายสัญญาณเสียงของหมู่บ้านแบบอัตโนมัติตามการควบคุมจากหน่วยงานเทศบาล (ควบคุมการจ่ายไฟ)