มิติใหม่ ของการกระจายเสียงข่าวสาร  ที่หน่วยงาน ของท่าน ต้องมี!  

ระบบประกาศเสียงไร้สายอัจฉริยะ

"ฟังเสียงด้วยโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)ได้"

   สำหรับงานกระจายเสียง/ประกาศเสียงข่าวสาร  จากหน่วยงานเทศบาล/อบต/หมู่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นๆ ไปยังลำโพงที่ติดตั้งตามที่สาธารณะแบบไร้สาย(่ไม่ต้องเดินสาย เหมือนเสียงตามสาย) และ ยังสามารถรับฟังเสียงผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น โดยมีการแจ้งเตือนเข้าไลน์กลุ่มอัตโนมัติ สะดวก ในการฟังข่าวสาร ชัดเจน ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นแทรก (เหมือนระบบคลื่นวิทยุแบบเดิมทั่วไป) ติดตามรับฟังได้ทุกที่ แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ/ตำบลหรือหมู่บ้านตัวเองก็ตาม และอีกคุณสมบัติที่เด่นอีกมากมาย ดูรายละเอียดหรือสอบถาม 0863175577

ส่งได้ไกลไม่จำกัดระยะ  ประกาศข้ามจังหวัด ข้ามประเทศได้

จะดีไหม?   ถ้าท่านมีระบบ คล้ายกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ของหน่วยงานเอง

สนใจสอบถาม 0863175577

ระบบดิจิตอลไอพี เสียงดังชัดเจน ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นแทรก  หรือเสียงรบกวนจากสถานีอื่น

ทดลองฟังเสียง

http://ippa.in.th/9it 

ระบบประชาสัมพันธ์ กระจายเสียงข่าวสาร ไร้สาย
ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ เครื่องเดียวกระจายเสียงได้ทั่วประเทศ
ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ ฟังประกาศผ่านสมาร์ทโฟน และลำโพงเสียงไร้สาย

 ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ  สำหรับ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  โดยเฉพาะ

ตามนโยบายรัฐบาล  Thailand 4.0  

ระบบกระจายเสียง เทศบาลยุคใหม่ ฟังประกาศผ่านไลน์

บริษัทฯ ห้าง ร้าน  ธนาคาร  โรงงาน  โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย   หรือหน่วยงานทั่วไป  

ลำโพงเสียงไร้สาย เครื่องรับเสียงไร้สาย

       ระบบประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เป็นสื่อพื้นฐาน ที่สามารถกระจายข่าวสารไปยังผู้รับ หรือกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็ว แบบทันที  เป็นวงกว้าง ทันต่อสถานะการณ์ และมีประสิทธิภาพมาก เช่นเดียวกับ การกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ และโทรทัศน์  ที่คนทั่วไปสามารถรับฟัง หรือเลือกติดตามข่าวสารได้โดยง่าย หลายช่องทาง 

 ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ  ช่วยกระจายเสียงข่าวสาร ไปยังประชาชนด้วยความรวดเร็ว และทั่วถึง เข้าถึงตัวบุคคล ทุกกลุ่มเป้าหมาย  หลายช่องทาง ฟังสดได้ทันที ทันเหตุการณ์ ทั้งผ่านโม บายแอปพลิเคชันสะดวกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของประชาชนเองโดยตรง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งลำโพงให้ยุ่งยาก  ประหยัดงบประมาณ หรือจะใช้ลำโพงรับสัญญาณแบบไร้สายเพื่อกระจายเสียงแบบวงกว้างตามจุดพักพิงชั่วคราว พื้นที่สาธารณะ หรือติดตั้งบนเรือ หรือยานพาหนะแบบเคลื่อนที่ก็ได้ ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว  ย้ายจุดได้  เหมาะสำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 


 ระบบประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารแบบรวมศูนย์ส่วนกลาง กระจายไประดับภูมิภาคและสามารถกระจายข่าวสารในระดับรองลงไปเช่นภายในจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางการเตือน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะสามารถสื่อสารกับประชาชนระดับหมู่บ้านได้ทันที ป้องกันการรับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ไม่ไร้เสียง
เสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย

++++++ หน่วยงานที่สนใจ สามารถแจ้งนัดหมายให้เข้าพบ /ข้อมูลเพิ่มเติม /สาธิต /ทดสอบสัญญาณในพื้นที่จริง ++++++

 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  0863175577 /0896080077

>>>  กดปุ่มเดียว กระจายข่าวสารถึงสมาชิก/ประชาชนได้ทั่วประเทศ <<< 

>>> กระจายเสียงจากหลายหน่วยงาน  ประกาศออกลำโพงที่หมู่บ้านตัวเดียวกันได้<<< 

>>>กระจายเสียงแบบออนไลน์ ไม่ดังรบกวน ประชาชนมีทางเลือกรับฟังข่าวสารเอง<<< 

>>> ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งเตือนผ่าน Line กลุ่มอัตโนมัติ รับฟังข่าวได้แม้ไม่อยู่ในพื้นที่<<< 

>>>ระบบไร้สาย หมดปัญหาสายขาด ติดตั้งง่าย ไม่จำกัดระยะทาง<<< 

>>>ระบบเสียงไร้สายดิจิตอลไอพี เสียงชัดเจน ไม่มีปัญหาเสียงคลื่นแทรก/รบกวน<<< 

>>>ทำงานได้แม่นยำ ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานออนไลน์ได้ตลอด สะดวก/ง่ายในบำรุงรักษา <<< 

>>>ติดตั้งและใช้งานร่วมกับระบบเดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ทันที ไม่ต้องทิ้งของเก่า <<< 

 ปรึกษาฟรี  0863175577 /0896080077 หรือ ตัวแทนจำหน่ายและช่างในพื้นที่


เครื่องเดียว กระจายเสียงข่าวสารไป ออกทั่วประเทศได้

ทุกจังหวัด/ทุกอำเภอ/ทุกตำบล/ทุกหมู่บ้าน


 ระบบประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารแบบรวมศูนย์ส่วนกลาง กระจายไประดับภูมิภาคและสามารถกระจายข่าวสารในระดับรองลงไปเช่นภายในจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางการเตือน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะสามารถสื่อสารกับประชาชนระดับหมู่บ้านได้ทันที ป้องกันการรับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ทั่วประเทศ ไม่จำกัดระยะทาง
ระบบกระจายเสียงอัจฉริยะ รับฟังเสียงผ่านโมบายแอป รองรับเสียงประกาศจากหลายหน่วยงานได้
ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ เสียงไร้สายอัจฉริยะ
แก้ปัญหาระบบเสียงตามสาย ปัญหาสายขาด ปัญหาคลื่นรบกวนกัน ปัญหาระบบเสียงไร้สาย
ชุดอัปเกรด ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่

ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ กรมการปกครอง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมการปกครอง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด ,อำเภอ  ,ตำบล ,หมู่บ้าน  ) ล้วนเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และผู้คนจำนวนมาก งานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารจึงสำคัญยิ่ง 

ผู้ว่าฯ/นายอำเภอ/เทศบาล/อบต/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/วัด/โรงเรียน/สถานีตำรวจ/โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ  สามารถใช้ระบบร่วมกันกระจายข่าวสาร ถึงประชาชน และประชาชน มีทางเลือกในการรับข่าวสาร สะดวก /รวดเร็ว/ ง่าย จะช่วยให้การบริหาร การดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบาย แผนงาน ตลอดจน การให้ข้อมูลความรู้  ความเข้าใจ กับประชาชน เป็นเรื่องง่าย 

ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ รองรับเสียงประกาศจากหลายหน่วยงาน

คลิปประกอบการบรรยาย การออกแบบ/นำระบบกระจายเสียงไร้สายสมาร์ทซิตี้ ไปประยุกต์ใช้งานกับพื้นที่ของท่าน (ดูคลิปเดียวจบ และแบบแยกตอน)

คำค้น AE01i , AD100i ,AD160i , AD300i , AD400i ,AC-02i ,IR100i ,IR-100i กระจายเสียงไร้สายอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างการออกอากาศไร้สาย/ประกาศเสียงไร้สาย/ถ่ายทอดเสียงไร้สายนอกสถานที่


ตัวอย่าง ชุดลูกข่าย/ชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย/เครื่องรับเสียงไร้สาย อยู่ที่ไหนก็รับสัญญาณเสียงจากหน่วยงานได้ 


ตัวอย่าง การรับฟังข่าวสารของหน่วยงานแบบออนไลน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบแจ้งเตือนก่อนประกาศอัตโนมัติผ่านไลน์กลุ่ม แม้อยู่ต่างจังหวัดก็ยังสามารถติดตามรับข่าวสารจากหน่วยงานได้ 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย

ระบบเสียงติจิตอลไอพี  กระจายเสียงไร้สายไอพี  หมดปัญหาสัญญาณรบกวนกันแบบคลื่นวิทยุแบบเก่า ย่าน 420.200MHz2430.225MHz/430.275MHz/435.225MHz/435.275MHz  ระบบไร้สาย สะดวก ติดตั้งง่าย  ไม่ต้องซับซ้อน  ต่อสายไฟต่อสายลำโพง พร้อมใช้งาน ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตั้งค่าใดๆ ตรวจสอบภารทำงานผ่านหน้าเว็บได้

ไดอะแกรมการทำงาน ระบบเสียงไร้สาย
ชุดควบคุมระบบเสียงไร้สาย

AE01iชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย

แจ้งเตือนอัตโนมัติ เชื่อมต่อเข้าฟังเสียงผ่านไลน์กลุ่ม ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์  เลือกระจายเสียงออนไลน์ และกระจายเสียงออกลำโพงที่ชุดลูกข่ายแบบ All Zone สะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆ

( Option : หน้าเว็บสำหรับมอนิเตอร์สถานะการทำงาน และจัดการควบคุมเปิด/ปิดปรับระดับเสียง ชุดลูกข่ายได้เป็นรายตัว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย) ดูข้อมูลเพิ่ม

ชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย

AD100i,AD160i,AD300i ชุดรับและขยายสัญญาณเสียง กำลังขยายเริ่มต้นตั้งแต่ ชุดมาตรฐาน 100วัตต์ รองรับลำโพง 1-4 ตัว , 160วัตต์ (Optional), 300วัตต์ (Optional) กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต

ชุดรับและควบคุมการเปิด ปิดเครื่องขยายเสียงตามสายภายนอก

AC-02i ชุดรับพร้อมความคุมการเปิด/ปิดเครื่องขยายเสียงหมู่บ้านอัตโนมัติ 

ต่อเข้ากับระบบเสียงตามสายเดิมของหมู่บ้าน และไม่จำเป็นต้องคอยเปิด/ปิดเครื่องขยายเสียงเดิม จะถูกควบคุมจากชุดแม่ข่ายที่หน่วยงานโดยอัตโนมัติ และผู้ใหญ่บ้านยังสามารถเลือกเปิดเครื่องเองเพื่อประกาศภายในหมู่บ้านได้

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านหน้าเว็บ(ออกอากาศ สด Live! )

หน่วยงานทต/อบต/หมู่บ้าน ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบระบบให้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สายด่วน 0863175577 / 0896080077 หรือ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดของท่าน 


ตัวอย่าง หน่วยงานที่ได้ติดตั้ง ระบบแล้วบางส่วน

ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย อบต.อู่ตะเภา จ.ชัยนาท

อบต.อู่ตะเภา

ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย อบต.บางเสาธง

อบต.บางเสาธง

ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย เทศบาลตำบลพลา ระยอง

ทต.พลา

ทต.เจ้าพระยา

ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

ทต.บางหญ้าแพรก

ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

ทต.แม่ตืน

ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทม.สองพี่น้อง

ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มศว SWU

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย เทศบาลกตำบลกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

ทต.กู่กาสิงห์

แท่นยืนบรรยายไร้สาย

ไมค์ประชุมไร้สายอัจฉริยะ

แท่นยืนบรรยายขยายเสียงอเนกประสงค์ พร้อม ชุดไมค์ประชุมไร้สายอัจฉริยะ

Wireless Audio Broadcasting System ผสมเทคโนโลยีแบบไร้สาย ทั้งแบบดิจิตอลไอพี และแบบคลื่นวิทยุ   

ระบบกล้องวงจรปิดไร้สาย กล้องไร้สาย CCTV ไร้สาย

ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ระบบเสียงไร้สายหมู่บ้าน

Sound Public Address System

ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ  ฝุ่น PM 2.5 พร้อมแสดงผลค่ามาที่ห้องควบคุม ระบบประกาศแจ้งเตือน

ระบบถังกรองอัตโนมัติ แก้ปัญหา กรองสนิมเหล็ก  สารโลหะหนัก สารปนเปื้อน  แก้กลิ่น สี น้ำกระด้างเป็นต้น สะดวก ประหยัดเงิน และแรงงาน ได้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับอุปโภค บริโภค ในชุมชน หน่ยวงานไม่ต้อง ปวดหัว  มีหลายขนาด

เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเทศบาล อบต หรือ เครื่องรับข่าวสารจากหน่วยงานราชการโดยตรง ทำงานอัตโนมัติ  

เครื่องรับวิทยุออนไลน์

การออกแบบ ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ หรือระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. 

ระบบกระจายเสียงไร้สายดิจิตอลไอพี แบบใหม่ กระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย หมดปัญหาเรื่องคลื่นรบกวนกัน หมดปัญหาเสียงแทรกจากสถานีส่งข้างเคียง  ใช้ทดแทนการกระจายเสียงไร้สาย แบบเดิม ( ย่านความถี่ UHF เดิม 420.200MHz / ใหม่ 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz.  )  ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใหม่ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงาน  สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือกระจายเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย  พร้อมถ่ายทอดสัญญาณเสียงไร้สายผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน หรือเว็บที่กำหนด ให้ประชาชนรับฟังการกระจายเสียงข่าวสารผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อย่างทั่วถึง  ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  หรือไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง ก็ตาม  ซึ่งระบบกระจายเสียงแบบใหม่นี้ ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง ,คุณภาพเสียงดีกว่ามาก ทำงานได้แม่นยำ ไม่ต้องขออนุญาตใช้ความถี่ สามารถใช้งานได้ทุกหน่วยงาน ไม่จำกัดเรื่องเวลาการกระจายเสียงเลือกประกาศผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีเสียงดังรบกวนการผักผ่อน  รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้งานร่วมกับระบบ Smart City เช่น WiFi City , CCTV , ระบบตรวจคุณภาพอากาศ PM2.5 หรือ อื่นๆ อีกมากมาย 

การทำงาน ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สายอัจฉริยะ

บริการสำรวจ ออกแบบ ให้ หมู่บ้าน เทศบาล อบต ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

เครื่องกระจายข่าวไร้สาย/ตามสาย ผ่าน IP Network ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ชุดเครื่องส่ง ชุดเครื่องรับ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เครื่องส่งแบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน   

TikTok

 ปรึกษาฟรี  0863175577 /0896080077 หรือตัวแทนในพื้นที่

#9audio #นายออดิโอ #ช่างเสียงไร้สาย #ช่างเสียงตามสาย #เสียงไร้สาย #ระบบเสียงไร้สาย #ระบบเสียงไร้สายวิถีใหม่ #ระบบกระจายเสียงไร้สาย #ให้เช่าระบบกระจายเสียง #ให้เช่าระบบกระจายเสียงไร้สาย #ให้เช่าเสียงไร้สาย #ระบบเสียงไร้สาย #ระบบเสียงไร้สายให้เช่า #ระบบกระจายเสียงงบ100000 #ระบบกระจายเสียงงบ150000 #ระบบกระจายเสียงงบ200000 #ระบบกระจายเสียงงบ250000 #ระบบกระจายเสียงงบ300000 #ระบบกระจายเสียงงบ350000 #ระบบกระจายเสียงงบ400000 #ระบบกระจายเสียงงบ450000 #ระบบกระจายเสียงงบ500000 #ระบบกระจายเสียงงบไม่เกินห้าแสน


YouTube