ระบบเสียงไร้สาย / ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับงานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสาร จากหน่วยงานรัฐไปถึงประชาชนโดยตรง  ป้องกันข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง (เฟกนิวส์)

สำหรับหน่วยงาน  ราชการ/กระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอปท. เทศบาล,อบต,(ชุมชน,หมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ฯลฯ ไม่สามารถใช้เสียงไร้สายแบบ UHF ย่าน ความถี่ได้ ) 

ตัวอย่างการนำระบบกระจายเสียงไร้สายไปใช้งานกับ หน่วยงาน กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ/เทศบาล/อบต/หมู่บ้าน)

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน  สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ชุมชน/หมู่บ้านที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ดีกว่าระบบเดิม ไม่มีปัญหาเรื่องการรบกวนของคลื่นความถี่แบบ UHF (ย่าน 430.225MHz/430.275MHz/ 435.225MHz และ 435.275MHz ที่หมู่บ้านใช้ไม่ได้

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

ราคาชุดแม่ข่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 1xx,000.-


2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย     

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 


ราคาชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย แบบ 2.1 เริ่มต้นตั้งแต่  5x,000.- ขึ้นไป


2.2 กรณีต้องการติดลำโพงห่างจากชุดลูกข่ายมากกว่า 50เมตร หรือเดินเสียงตามสายต่อระยะทางไม่เกิน 1,000 เมตรลำโพง 1-15 ตัว

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

ราคา 

ราคาชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย แบบ 2./ เริ่มต้นตั้งแต่ - ขึ้นไป


2.3 กรณีต้องการติดตั้งใช้งานกระจายเสียงบนยานพาหนะ หรือแบบเคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

หมายเหตุ ; 

1.เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางในการออกแบบและนำเสนอ ระบบจากประสบการณ์จริง ในการขายและติดตั้ง ตลอดจน พบปัญหา จากการใช้งานของหน่วยงาน และนำเอาข้อดีของระบบเสียงตามสาย และระบบเสียงไร้สาย มาประยุกต์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด

2.รายการบางอย่างสามารถปรับเพิ่มลด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่/ตามงบประมาณได้

3.ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา ฟรี  

0863175577 /0896080077

ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้ติดตั้ง ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ 

อบต.อู่ตะเภา

อบต.บางเสาธง

ทต.พลา

ทต.เจ้าพระยา

ทต.บางหญ้าแพรก

ทต.แม่ตืน

ทม.สองพี่น้อง

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร และที่  องค์รักษ์)

จำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network ระบบเสียงผ่านโครงข่าย fiber optic เทศบาล อบต หมู่บ้าน   และหน่วยงานทั่วไป ฯลฯ    รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ   โทร   0863175577 /0896080077