ระบบเสียงไร้สาย / ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับงานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสาร จากหน่วยงานรัฐไปถึงประชาชนโดยตรง ป้องกันข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง (เฟกนิวส์)

สำหรับหน่วยงาน ราชการ/กระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอปท. เทศบาล,อบต,ชุมชน,หมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ฯลฯ

 • ระบบไร้สาย สะดวก ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย แก้ปัญหาสายขาด ไม่จำกัดระยะทาง ไม่มีเสียงซ่ารบกวน ทำงานแม่นยำ

 • ประโยชน์สูงสุดรองรับ การประกาศจากเทศบาล อบต./ประกาศภายในหมู่บ้าน/ ประกาศจากอำเภอ/ประกาศจากจังหวัด /ประกาศจากรัฐบาล ออกลำโพงตัวเดียวกันได้

 • หมดปัญหาเสียงดังรบกวน /ไม่พลาดข่าวสาร อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ผ่านโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)ได้

ตัวอย่างการนำระบบกระจายเสียงไร้สายไปใช้งานกับ หน่วยงาน กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ/เทศบาล/อบต/หมู่บ้าน)

ตอน1

ตอน2

ตอน3

ตอน4(จบ)

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ดีกว่าเดิม ไม่มีปัญหาเรื่องการรบกวนของคลื่นความถี่ที่ตรงการ เหมือนแบบใช้คลื่นวิทยุ ต้องระบบกระจายเสียงดิจิตอลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเท่านั้น

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย,แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มอัตโนมัติ เมื่อมีการกดเริ่ม/หยุดกระจายเสียง , รองรับการฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ,มีหน้าเว็บสำหรับมอนิเตอร์สถานะการทำงาน และจัดการควบคุมเปิด/ปิด,ปรับระดับเสียง ชุดลูกข่ายได้เป็นรายตัว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดเครื่องรวมสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง จำนวน 1 ชุด

 • ชุดไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เสียง จำนวน 1 ชุด

 • ตู้ Rack ABS สูงไม่น้อยกว่า 8ยู พร้อมแผงจ่ายไฟ 220โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง จำนวน 1 ชุด2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4 ตัว/ชุด

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)

 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด

 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) / ระบบจ่ายไฟแบบโซลาเซลส์พร้อมแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ชุด

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4-10 ตัว/ชุด

 • ใช้ชุดขยายระยะการเดินสายลำโพงไม่น้อยกว่า 400เมตร (กรณีต้องการเดินสายแยกลำโพงไปยังเสาต้นอื่นในระยะ50-400 เมตรรองรับลำโพงไม่เกิน 6 ตัว) จำนวน 1 ชุด หรือใช้ชุดขยายสัญญาณเสียงตามสายแบบใช้งานภายนอกขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ รองรับการเดินสายมากกว่า 600 เมตร รองรับลำโพงมากกว่า 6 ตัวขึ้นไป จำนวน 1 ชุด

 • สายนำสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 2 x1.5 มม. มีลวดสลิงในตัว จำนวน 200เมตร ต่อ 1 ม้วน

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)

 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด

 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด

ราคา

2.3 กรณีต้องการติดตั้งใช้งานกระจายเสียงบนยานพาหนะ หรือแบบเคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์

 • ลำโพงมิวสิคฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า8นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า20วัตต์ จำนวน 2-4 ตัว/ชุด

 • ชุดจ่ายไฟสำรองแบบเคลื่อนที่ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเหตุ ;

1.เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางในการออกแบบและนำเสนอ ระบบจากประสบการณ์จริง ในการขายและติดตั้ง ตลอดจน พบปัญหา จากการใช้งานของหน่วยงาน และนำเอาข้อดีของระบบเสียงตามสาย และระบบเสียงไร้สาย มาประยุกต์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด

2.รายการบางอย่างสามารถปรับเพิ่มลด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่/ตามงบประมาณได้

3.ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา ฟรี

9Audio Co.,Ltd. " เราคือผู้จำหน่ายและให้บริการด้านระบบเสียงตามสาย/ไร้สายโดยเฉพาะ / "Wire&Wireless Audio Especially "

0863175577 /0896080077

ตัวอย่างหน่วยงานที่ทันสมัย และได้ติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายแล้ว

ประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อหน่วยงานเพื่อขอรับข่าวสารเสียงประกาศผ่านโทรศัพท์ของท่านได้ที่หน่วยงานโดยตรง

อบต.อู่ตะเภา

อบต.บางเสาธง

ทต.พลา

ทต.เจ้าพระยา

ทต.บางหญ้าแพรก

ทต.แม่ตืน

ทม.สองพี่น้อง

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network ระบบเสียงผ่านโครงข่าย fiber optic เทศบาล อบต หมู่บ้าน และหน่วยงานทั่วไป ฯลฯ รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร 0863175577 /0896080077