• ระบบไร้สาย ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ /ไม่รบกวนกัน/ไม่จำกัดระยะทาง

 • ปิด/เปิดให้เสียงออกลำโพงที่ชุดลูกข่ายได้

 • มี/ไม่มี(Optional) ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มหมู่บ้านอัตโนมัติทุกครั้ง ที่กดกระจายเสียง/หยุดกระจายเสียง ไม่พลาดข่าวสาร อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์ หรือลำโพงไร้สายสำหรับให้ผู้สุงอายุ สะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องใช้โทรศัพท์ รับสัญญาณเสียงประกาศจากทางนิติ/ผู้ใหญ่บ้าน และเลือกรับรายการข่าว/เพลงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรืออื่นๆ ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของลูกบ้าน กระจายเสียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์สูงสุด

 • ผู้นำชุมชน /ผู้ใหญ่บ้าน สามารถประกาศเสียงไร้สายไปออกยังลำโพงภายในหมู่บ้านได้ทั้งหมดพร้อมกัน

 • เทศบาลกระจายข่าวสารตรงมาออกที่ลำโพงแต่ละหมู่บ้านหรือทุกหมู่ได้

 • ท่านนายอำเภอกระจายข่าวสารตรงมาออกที่ลำโพงแต่ละหมู่บ้าน/ทุกหมู่/ทุกตำบลในอำเภอ ได้

 • ท่านผู้ว่าฯ กระจายข่าวสารตรงมาออกที่ลำโพงแต่ละหมู่บ้าน/ทุกหมู่/ทุกตำบล/ทุกอำเภอในจังหวัดได้

 • ไม่พลาดข่าวสาร อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย แบบเดิมใช้เทคโนโลยีแบบคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ 420.200MHz แล้วปรับเปลี่ยนเป็น 430.225MHz 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. อนุญาต ซึ่งมีปัญหาเรื่องการรบกวนของช่องความถี่ จากสถานีส่งข้างเคียง หรือที่อื่น ขีดจำกัดเรื่องระยะทางในการส่ง ภูเขาบัง ต้นไม้บัง ตึกบัง จึงมีการพัฒนาระบบกระจายเสียงไร้สายแบบดิจิตอล แบบใหม่ เป็นการส่งกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต แก้ปัญหาเรื่องการรบกวนของสถานีข้างเคียง และมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่า ทำงานได้แม่นยำกว่า รองรับการฟังเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ รวมถึงการตรวสอบสถานะการทำงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ง่าในการดูแล

ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียงไร้สาย ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย

ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ในยุค Covid-19

(ผู้รับ)>>>>> อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้

(หน่วยงานประกาศข่าว)>>>> สะดวกไร้สาย ควบคุมผ่านออนไลน์ได้

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร เลือกออก/ไม่ให้ออกลำโพงได้

ระบบเสียงไร้สายที่ เสียงคมชัด ครบทุ้ม แหลม(ทดลองฟัง)

 • กระจายเสียงได้ 2 ช่องทาง รับฟังประกาศผ่านโทรศัพท์ และรับฟังเสียงผ่านลำโพงชุดลูกข่ายที่ติดตั้ง(เป็นบางรุ่น)

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ (เป็นบางรุ่น)

 • ฟังเสียงประกาศได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์(เป็นบางรุ่น)

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ดีกว่าเดิม ไม่มีปัญหาเรื่องการรบกวนของคลื่นความถี่ที่ตรงการ เหมือนแบบใช้คลื่นวิทยุ ต้องระบบกระจายเสียงดิจิตอลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเท่านั้น

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย,แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มอัตโนมัติ เมื่อมีการกดเริ่ม/หยุดกระจายเสียง , รองรับการฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ,มีหน้าเว็บสำหรับมอนิเตอร์สถานะการทำงาน และจัดการควบคุมเปิด/ปิด,ปรับระดับเสียง ชุดลูกข่ายได้เป็นรายตัว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดเครื่องรวมสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง จำนวน 1 ชุด

 • ชุดไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เสียง จำนวน 1 ชุด

 • ตู้ Rack ABS สูงไม่น้อยกว่า 8ยู พร้อมแผงจ่ายไฟ 220โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง จำนวน 1 ชุด

2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4 ตัว/ชุด

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)

 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด

 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) / ระบบจ่ายไฟแบบโซลาเซลส์พร้อมแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ชุด

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4-10 ตัว/ชุด

 • ใช้ชุดขยายระยะการเดินสายลำโพงไม่น้อยกว่า 400เมตร (กรณีต้องการเดินสายแยกลำโพงไปยังเสาต้นอื่นในระยะ50-400 เมตรรองรับลำโพงไม่เกิน 6 ตัว) จำนวน 1 ชุด หรือใช้ชุดขยายสัญญาณเสียงตามสายแบบใช้งานภายนอกขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ รองรับการเดินสายมากกว่า 600 เมตร รองรับลำโพงมากกว่า 6 ตัวขึ้นไป จำนวน 1 ชุด

 • สายนำสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 2 x1.5 มม. มีลวดสลิงในตัว จำนวน 200เมตร ต่อ 1 ม้วน

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)

 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด

 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด

ราคา

2.3 กรณีต้องการติดตั้งใช้งานกระจายเสียงบนยานพาหนะ หรือแบบเคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์

 • ลำโพงมิวสิคฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า8นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า20วัตต์ จำนวน 2-4 ตัว/ชุด

 • ชุดจ่ายไฟสำรองแบบเคลื่อนที่ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเหตุ ;

1.เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางในการออกแบบและนำเสนอ ระบบจากประสบการณ์จริง ในการขายและติดตั้ง ตลอดจน พบปัญหา จากการใช้งานของหน่วยงาน และนำเอาข้อดีของระบบเสียงตามสาย และระบบเสียงไร้สาย มาประยุกต์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด

2.รายการบางอย่างสามารถปรับเพิ่มลด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่/ตามงบประมาณได้

3.ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา ฟรี

9Audio Co.,Ltd. " เราคือผู้จำหน่ายและให้บริการด้านระบบเสียงตามสาย/ไร้สายโดยเฉพาะ / "Wire&Wireless Audio Especially "

0863175577 /0896080077

ระบบเสียงไร้สาย / ระบบกระจายเสียงไร้สาย/ ระบบเสียงไร้สายดิจิตอล /ระบบเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต

(Wireless Broadcasting System / Wireless Audio Broadcsating System / New normal Audio Broadcasting )

จำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network ระบบเสียงผ่านโครงข่าย fiber optic เทศบาล อบต หมู่บ้าน และหน่วยงานทั่วไป ฯลฯ รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร 0863175577 /0896080077