ระบบกระจายเสียงไร้สาย  สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้วยเสียง จากหน่วยงานราชการ/เอกชน ถึงประชาชน/สมาชิกโดยตรง สะดวก/ง่าย/รวดเร็ว/ประหยัดค่าใช้จ่าย

กระจายเสียงผ่านลำโพงที่ติดตั้ง หรือรับฟังผ่านเครื่องโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน) ได้ทุกที่ 


 

นายออดิโอ ให้บริการด้าน ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ 

สอบถามรายละเอียด  0863175577 / 0896080077   รับสมัครตัวแทนจำหน่าย  ทั่วประเทศ

“โควิด-19” ทำให้ วิถีการดำเนินชิวิต ของเราเปลี่ยนไปในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ‘นิวนอร์มัล(New Normal)

ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับงานประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสาร  จากทุกหน่วยงาน กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ไปยังประชาชน/สมาชิก ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และง่ายดาย  

ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ กรมการปกครอง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมการปกครอง  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และผู้คนจำนวนมาก งานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่่ยวข้องกับชีวิต การเกิด แก่เจ้บตาย การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ ภาษี กฤหมาย  ที่ดิน ที่อยู่อาศัย  ปัญหา ร้อยแปด ตลอดจนข่าวสารจากรัฐบาล สวัสดิการ นโยบายของรัฐต่างๆ  หากการสื่อสาร หรือกระจายข่าวสาร ไม่ทั่วถึง  ไม่ถูกต้อง ปัญหาต่างๆ จะตามมา  

การปกครองในระดับหมู่บ้าน  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน /วัด/มัสยิด และโรงเรียนถือเป็นส่วนที่ใกล้ชิดมีความสำคัญ/น่าเชื่อถือ/ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดดังนั้น ข่าวสารของทางราชการมักถูกถ่ายทอดผ่านกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว  

ในอดีต ระบบกระจายเสียงมักติดตั้งและใช้งานแยกส่วนกัน เช่นในระดับหมู่บ้าน  อาจจะมีระบบกระจายเสียงจากผู้ใหญ่บ้าน 1ชุดเดินสายไปยังลำโพงที่ติดตั้งในหมู่บ้าน และอาจจะมีอีก 1 ชุดถูกติดตั้งที่วัดและเดินสายลำโพงไปในหมู่บ้าน 

ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียงไร้สาย

 ตอบโจทย์ การใช้งาน  ในยุคนิวนอร์มัล เข้ากับการใช้วิถีชีวิตใหม่ แบบสังคมเมือง และสังคมชนบท Thailand 4.0  และ Smart City

รับฟังเสียงประกาศผ่านโทรศัพท์ /ลำโพงชุดลูกข่าย

กระจายเสียง 24 ชั่วโมง ไม่ดังรบกวนการพักผ่อน เลือกปิดเสียงออกลำโพงได้

สะดวก ง่าย  ชัดเจน น่าฟัง  (ทดลองฟัง)

ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อกระจายเสียง หรือหยุดกระจายเสียง

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย/ตามสาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

ระบบเสียงไอพีไร้สาย กระจายเสียงไร้สายไอพี  หมดปัญหาสัญญาณรบกวนกันแบบคลื่นวิทยุแบบเก่า   ระบบไร้สาย สะดวก ติดตั้งง่าย  ไม่ต้องซับซ้อน 

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านหน้าเว็บ(ออกอากาศ สด Live! )

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี! 

สายด่วน 0863175577 / 0896080077

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ตัวอย่าง หน่วยงานที่ได้นำเทคโลยีการกระจายข่าวสาร อันทันสมัย ร่วมใช้งานกับระบบประกาศเสียง/เสียงประกาศ/กระจายข่าว/กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  

อบต.อู่ตะเภา

อบต.บางเสาธง

ทต.พลา

ทต.เจ้าพระยา

ทต.บางหญ้าแพรก

ทต.แม่ตืน

ทม.สองพี่น้อง

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Wireless Audio Broadcasting System ผสมเทคโนโลยีแบบไร้สาย ทั้งแบบดิจิตอลไอพี และแบบคลื่นวิทยุ   

wireless audio over internet Broadcast System หมดปัญหาสัญญาณรบกวนกัน สะดวกไม่ต้องเดินสาย ไม่จำกัดระยะทาง

ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ระบบเสียงไร้สายหมู่บ้าน

Sound Public Address System

ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ  ฝุ่น PM 2.5 พร้อมระบบประกาศแจ้งเตือน

ระบบถังกรองอัตโนมัติ แก้ปัญหา กรองสนิมเหล็ก  สารโลหะหนัก สารปนเปื้อน  แก้กลิ่น สี น้ำกระด้างเป็นต้น สะดวก ประหยัดเงิน และแรงงาน ได้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับอุปโภค บริโภค ในชุมชน หน่ยวงานไม่ต้อง ปวดหัว  มีหลายขนาด

เครื่องรับข่าวสารจากหน่วยงานราชการโดยตรง ทำงานอัตโนมัติ

การออกแบบ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หรือระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. 

ระบบกระจายเสียงไร้สายดิจิตอลแบบใหม่ เพื่อ ใช้ทดแทนการกระจายเสียงไร้สาย แบบเดิม ( ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้ ย่านความถี่ UHF เดิม 420.200MHz / ใหม่ 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz.  )  ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใหม่ นี้ใช้กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต 100% สามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงาน สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือกระจายเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย  พร้อมถ่ายทอดสัญญาณเสียงไร้สายผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน หรือเว็บที่กำหนด ให้ประชาชนรับฟังการกระจายเสียงข่าวสารผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อย่างทั่วถึง  ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  หรือไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง ก็ตาม  ซึ่งระบบกระจายเสียงแบบใหม่นี้ ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง ,คุณภาพเสียงดีกว่ามาก ทำงานได้แม่นยำ รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้งานร่วมกับระบบ Smart City เช่น WiFi City , CCTV , ระบบตรวจคุณภาพอากาศ PM2.5 หรือ อื่นๆ อีกมากมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูล 0863175577 /0896080077

บริการสำรวจ ออกแบบ ให้ หมู่บ้าน เทศบาล อบต ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

เครื่องกระจายข่าวไร้สาย/ตามสาย ผ่าน IP Network ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ชุดเครื่องส่ง ชุดเครื่องรับ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เครื่องส่งแบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน