ลำโพงไร้สายWireless PA Speakers System

รูปแบบใหม่ของการส่งกระจายเสียงจากสถานีส่ง ให้ไปออกที่ลำโพงแบบไม่ต้องเดินสาย ไม่จำกัดระยะทาง ไม่จำกัดกัดเรื่องทิศทาง ไม่ต้องตั้งเสาส่ง ไม่ต้องตั้งเสารับ

ลำโพงรับสัญญาณเสียง ข่าวสารจากสถานีกระจายเสียงของหน่วยงานโดยตรง สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย

ลำโพงเสียงไร้สาย

ระบบเสียงไร้สาย

หอกระจายข่าวไร้สาย

ตู้ลำโพงไร้สาย