ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบปัญหา/ข้อดี/ข้อเสีย ของแต่ละระบบ ในเบื้องต้น

ระบบกระจายเสียงตามสาย/ไร้สาย/ไอพี อันไหนดีกว่ากัน ?

เกริ่นนำ

ยังไม่มี ระบบกระจายเสียง ยี่ห้อไหนในโลก ที่สามารถตอบสนอง กับ ทุกความต้องการ/ทุกคน/ทุกหน่วยงาน เพราะวัตถุประสงค์ของการใช้งาน /ขนาดพื้นที่ /สภาพแวดล้อม รวมถึงงบประมาณ ที่ไม่เท่ากัน

ระบบเสียงตามสายอาจไม่เหมาะกับพื้นที่ๆห่างกันมากๆ แต่อาจเหมาะสมกับชุมชนหนาแน่น หรือเสียงภายในอาคาร ระบบเสียงไร้สายเหมาะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างๆไกลกัน แต่อาจไม่เหมาะสำหรับกระจายเสียงภายในอาคารเพราะมีสิ่งกีดขวางเยอะ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ซื้อ/ผู้ใช้/เจ้าของ /ผู้บริหาร ต้องเข้าใจ และ มีขอบเขตความต้องการ/วัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน/ปัญหาของระบบเดิมที่เคยเจอ/พื้นที่ๆ ต้องการกระจายเสียง/จุดตำแหน่งที่จะติดตั้ง(เป้าหมาย)/จำนวนลำโพง/งบประมาณ เสียก่อน

มิเช่นนั้น ท่านอาจหนีจากปัญหาหนึ่งแล้วไปเจออีกปัญหาหนึ่ง เหมือน หนีเสือปะจระเข้ เพราะความไม่เข้าใจ เช่นระบบเสียงแบบตามสายปัญหาที่เจอบ่อยคือสายขาด หรือระบบเสียงไร้สายแบบคลื่นวิทยุปัญหาที่เจอบ่อยคือการรบกวนกันของคลื่นวิทยุจากสถานีอื่น ถ้าไปถามหน่วยงานที่เคยใช้แต่ละแบบก็จะตอบตรงข้ามกันเสมอ และอยากเปลี่ยนไปใช้แบบตรงข้ามที่ไม่เคยใช้ แต่สุดท้ายมักจะพบว่าปัญหาก็จะสลับกันไปมา กว่าจะเข้าใจก็อาจเสียงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุง แก้กลับมาใช้อย่างเดิม ก็เป็นได้ จึงควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ ก่อน

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบปัญหา/ข้อดี/ข้อเสีย ของแต่ละระบบ ในเบื้องต้น เท่านั้น (ขึ้นกับตัวแปรอื่นๆด้วย)

เนื่องจากแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน การเลือกนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มกับงบประมาณ จึงควรให้ผู้เชียวชาญช่วยแนะนำ ไม่เช่นนั้นโครงการที่ท่านจัดทำก็เป็นแค่เป็นที่อาศัยของนก หนูมาทำรัง หน่วยงานเทศบาล/อบต ต้องการที่ปรึกษาโครงการติดต่อ 0863175577 /0896-080077 ยินดีสำรวจและออกแบบให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ระบบกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่


อยู่ที่ไหนก็ฟังเสียงประกาศได้


ทดสอบรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่

ะจายข่าว,หอกระจายเสียง,กระจายเสียงไร้สาย,ผู้ผลิต,หอไร้สาย, ระบบกระจายเสียงชนิดใช้ความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ

ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ต้า ขุนตาล ข่วงเปา จอมท-อง จุน จุน เกาะคา เกาะคา

ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ป่าตาล ขุนตาล ดอยแก้ว จอมทอง ทุ่งรวงทอง จุน ท่าผา เกาะคา

บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ยางฮอม ขุนตาล บ้านแปะ จอมทอง พระธาตุขิงแกง จุน นาแก้ว เกาะคา

บ้านธิ บ้านธิ ครึ่ง เชียงของ บ้านหลวง จอมทอง ลอ จุน นาแส่ง เกาะคา

ห้วยยาบ บ้านธิ บุญเรือง เชียงของ แม่สอย จอมทอง หงส์หิน จุน ลำปางหลวง เกาะคา

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ริมโขง เชียงของ แม่สอย จอมทอง ห้วยข้าวก่ำ จุน วังพร้าว เกาะคา

ป่าพลู บ้านโฮ่ง เวียง เชียงของ สบเตี๊ยะ จอมทอง ห้วยยางขาม จุน ศาลา เกาะคา

ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงดาว เชียงดาว เจดีย์คำ เชียงคำ ใหม่พัฒนา เกาะคา

หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง สถาน เชียงของ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงบาน เชียงคำ ไหล่หิน เกาะคา

เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ห้วยซ้อ เชียงของ ปิงโค้ง เชียงดาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ นาแก งาว

ท่าตุ้ม ป่าซาง บ้านแซว เชียงแสน เมืองคอง เชียงดาว น้ำแวน เชียงคำ บ้านโป่ง งาว

นครเจดีย์ ป่าซาง ป่าสัก เชียงแสน เมืองงาย เชียงดาว ฝายกวาง เชียงคำ บ้านร้อง งาว

น้ำดิบ ป่าซาง แม่เงิน เชียงแสน เมืองนะ เชียงดาว แม่ลาว เชียงคำ บ้านหวด งาว

บ้านเรือน ป่าซาง โยนก เชียงแสน แม่นะ เชียงดาว ร่มเย็น เชียงคำ บ้านแหง งาว

ปากบ่อง ป่าซาง เวียง เชียงแสน ปงตำ ไชยปราการ เวียง เชียงคำ บ้านอ้อน งาว

ป่าซาง ป่าซาง ศรีดอนมูล เชียงแสน แม่ทะลบ ไชยปราการ หย่วน เชียงคำ ปงเตา งาว

ม่วงน้อย ป่าซาง โชคชัย ดอยหลวง ศรีดงเย็น ไชยปราการ อ่างทอง เชียงคำ แม่ตีบ งาว

มะกอก ป่าซาง ปงน้อย ดอยหลวง หนองบัว ไชยปราการ เชียงม่วน เชียงม่วน หลวงใต้ งาว

แม่แรง ป่าซาง หนองป่าก่อ ดอยหลวง ดอยเต่า ดอยเต่า บ้านมาง เชียงม่วน หลวงเหนือ งาว

ต้นธง เมืองลำพูน งิ้ว เทิง ท่าเดื่อ ดอยเต่า สระ เชียงม่วน แจ้ห่ม แจ้ห่ม

ในเมือง เมืองลำพูน งิ้ว เทิง บงตัน ดอยเต่า คือเวียง ดอกคำใต้ ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม

บ้านกลาง เมืองลำพูน เชียงเคี่ยน เทิง บ้านแอ่น ดอยเต่า ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ บ้านสา แจ้ห่ม

บ้านแป้น เมืองลำพูน ตับเต่า เทิง โปงทุ่ง ดอยเต่า ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ปงดอน แจ้ห่ม

ประตูป่า เมืองลำพูน ปล้อง เทิง มืดกา ดอยเต่า ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ เมืองมาย แจ้ห่ม

ป่าสัก เมืองลำพูน แม่ลอย เทิง เชิงดอย ดอยสะเก็ด บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ แม่สุก แจ้ห่ม

มะเขือแจ้ เมืองลำพูน เวียง เทิง ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด บ้านปิน ดอกคำใต้ วิเชตนคร แจ้ห่ม

ริมปิง เมืองลำพูน ศรีดอนไชย เทิง ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด บุญเกิด ดอกคำใต้ เถินบุรี เถิน

เวียงยอง เมืองลำพูน สันทรายงาม เทิง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด ป่าซาง ดอกคำใต้ นาโป่ง เถิน

ศรีบัวบาน เมืองลำพูน หงาว เทิง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ แม่ถอด เถิน

หนองช้างคืน เมืองลำพูน หนองแรด เทิง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด สันโค้ง ดอกคำใต้ แม่ปะ เถิน

หนองหนาม เมืองลำพูน ป่าแงะ ป่าแดด ป่าลาน ดอยสะเก็ด หนองหล่ม ดอกคำใต้ แม่มอก เถิน

เหมืองง่า เมืองลำพูน ป่าแดด ป่าแดด แม่คือ ดอยสะเก็ด ห้วยลาน ดอกคำใต้ แม่วะ เถิน

เหมืองจี้ เมืองลำพูน โรงช้าง ป่าแดด แม่โป่ง ดอยสะเก็ด ขุนควร ปง ล้อมแรด เถิน

อุโมงค์ เมืองลำพูน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด ควร ปง เวียงมอก เถิน

ทากาศ แม่ทา สันมะค่า ป่าแดด ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด งิม ปง แจ้ซ้อน เมืองปาน

ทาขุมเงิน แม่ทา ตาดควัน พญาเม็งราย สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด นาปรัง ปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน

ทาทุ่งหลวง แม่ทา เม็งราย พญาเม็งราย สันปูเลย ดอยสะเก็ด ปง ปง บ้านขอ เมืองปาน

ทาปลาดุก แม่ทา แม่ต๋ำ พญาเม็งราย สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด ผาช้างน้อย ปง เมืองปาน เมืองปาน

ทาแม่ลอบ แม่ทา แม่เปา พญาเม็งราย ดอยหล่อ ดอยหล่อ ออย ปง หัวเมือง เมืองปาน

ทาสบเส้า แม่ทา ไม้ยา พญาเม็งราย ยางคราม ดอยหล่อ ดงเจน ภูกามยาว กล้วยแพะ เมืองลำปาง

ก้อ ลี้ เจริญเมือง พาน สองแคว ดอยหล่อ แม่อิง ภูกามยาว ชมพู เมืองลำปาง

ดงคำ ลี้ ดอยงาม พาน สันติสุข ดอยหล่อ ห้วยแก้ว ภูกามยาว ต้นธงชัย เมืองลำปาง

นาทราย ลี้ ทรายขาว พาน โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงแรง ภูซาง ทุ่งฝาย เมืองลำปาง

ป่าไผ่ ลี้ ทานตะวัน พาน ม่อนปิ่น ฝาง ทุ่งกล้วย ภูซาง นิคมพัฒนา เมืองลำปาง

แม่ตืน ลี้ ธารทอง พาน แม่ข่า ฝาง ป่าสัก ภูซาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง

แม่ลาน ลี้ ป่าหุ่ง พาน แม่คะ ฝาง ภูซาง ภูซาง บ้านค่า เมืองลำปาง

ลี้ ลี้ ม่วงคำ พาน แม่งอน ฝาง สบบง ภูซาง บ้านเป้า เมืองลำปาง

ศรีวิชัย ลี้ เมืองพาน พาน แม่สูน ฝาง จำป่าหวาย เมืองพะเยา บ้านแลง เมืองลำปาง

วังผาง เวียงหนองล่อง แม่เย็น พาน เวียง ฝาง ท่าจำปี เมืองพะเยา บ้านเสด็จ เมืองลำปาง

หนองยวง เวียงหนองล่อง แม่อ้อ พาน สันทราย ฝาง ท่าวังทอง เมืองพะเยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง

หนองล่อง เวียงหนองล่อง เวียงห้าว พาน เขื่อนผาก พร้าว บ้านต๋อม เมืองพะเยา บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง

สันกลาง พาน ทุ่งหลวง พร้าว บ้านต๊ำ เมืองพะเยา ปงแสนทอง เมืองลำปาง

สันติสุข พาน น้ำแพร่ พร้าว บ้านตุ่น เมืองพะเยา พระบาท เมืองลำปาง

สันมะเค็ด พาน บ้านโป่ง พร้าว บ้านสาง เมืองพะเยา พระบาท เมืองลำปาง

หัวง้ม พาน ป่าตุ้ม พร้าว บ้านใหม่ เมืองพะเยา พิชัย เมืองลำปาง

ดอยลาน เมืองเชียงราย ป่าไหน่ พร้าว แม่กา เมืองพะเยา เวียงเหนือ เมืองลำปาง

ดอยฮาง เมืองเชียงราย แม่ปั๋ง พร้าว แม่ต๋ำ เมืองพะเยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง

ท่าสาย เมืองเชียงราย แม่แวน พร้าว แม่นาเรือ เมืองพะเยา สวนดอก เมืองลำปาง

ท่าสุด เมืองเชียงราย เวียง พร้าว แม่ปืม เมืองพะเยา หัวเวียง เมืองลำปาง

นางแล เมืองเชียงราย สันทราย พร้าว แม่ใส เมืองพะเยา ดอนไฟ แม่ทะ

บ้านดู่ เมืองเชียงราย โหล่งขอด พร้าว เวียง เมืองพะเยา นาครัว แม่ทะ

ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ สันป่าม่วง เมืองพะเยา น้ำโจ้ แม่ทะ

แม่กรณ์ เมืองเชียงราย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เจริญราษฎร์ แม่ใจ บ้านกิ่ว แม่ทะ

แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ บ้านเหล่า แม่ใจ บ้านบอม แม่ทะ

แม่ยาว เมืองเชียงราย ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ ป่าแฝก แม่ใจ ป่าตัน แม่ทะ

รอบเวียง เมืองเชียงราย ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ แม่ใจ แม่ใจ แม่ทะ แม่ทะ

ริมกก เมืองเชียงราย ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ แม่สุก แม่ใจ แม่ทะ แม่ทะ

เวียง เมืองเชียงราย พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ศรีถ้อย แม่ใจ วังเงิน แม่ทะ

สันทราย เมืองเชียงราย ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ สันดอนแก้ว แม่ทะ

ห้วยชมภู เมืองเชียงราย แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ หัวเสือ แม่ทะ

ห้วยสัก เมืองเชียงราย วัดเกต เมืองเชียงใหม่ ผาปัง แม่พริก

จอมสวรรค์ แม่จัน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ พระบาทวังตวง แม่พริก

จันจว้า แม่จัน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระบาทวังตวง แม่พริก

จันจว้าใต้ แม่จัน หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ แม่ปุ แม่พริก

ท่าข้าวเปลือก แม่จัน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ แม่พริก แม่พริก

ป่าซาง แม่จัน หายยา เมืองเชียงใหม่ จางเหนือ แม่เมาะ

ป่าตึง แม่จัน กองแขก แม่แจ่ม นาสัก แม่เมาะ

แม่คำ แม่จัน แจ่มหลวง แม่แจ่ม บ้านดง แม่เมาะ

แม่จัน แม่จัน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม บ้านดง แม่เมาะ

แม่ไร่ แม่จัน ท่าผา แม่แจ่ม แม่เมาะ แม่เมาะ

ศรีค้ำ แม่จัน บ้านจันทร์ แม่แจ่ม สบป้าด แม่เมาะ

สันทราย แม่จัน บ้านทับ แม่แจ่ม ทุ่งฮั้ว วังเหนือ

เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม ร่องเคาะ วังเหนือ

แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่แดด แม่แจ่ม วังแก้ว วังเหนือ

แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม วังซ้าย วังเหนือ

แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง แม่ศึก แม่แจ่ม วังใต้ วังเหนือ

จอมหมอกแก้ว แม่ลาว กื้ดช้าง แม่แตง วังทรายคำ วังเหนือ

ดงมะดะ แม่ลาว ขี้เหล็ก แม่แตง วังทอง วังเหนือ

บัวสลี แม่ลาว ช่อแล แม่แตง วังเหนือ วังเหนือ

ป่าก่อดำ แม่ลาว บ้านช้าง แม่แตง นายาง สบปราบ

โป่งแพร่ แม่ลาว บ้านเป้า แม่แตง แม่กัวะ สบปราบ

เจดีย์หลวง แม่สรวย ป่าแป๋ แม่แตง สบปราบ สบปราบ

ท่าก๊อ แม่สรวย เมืองก๋าย แม่แตง สมัย สบปราบ

ป่าแดด แม่สรวย แม่แตง แม่แตง ทุ่งงาม เสริมงาม

แม่พริก แม่สรวย แม่หอพระ แม่แตง เสริมกลาง เสริมงาม

แม่สรวย แม่สรวย สบเปิง แม่แตง เสริมขวา เสริมงาม

วาวี แม่สรวย สบเปิง แม่แตง เสริมซ้าย เสริมงาม

ศรีถ้อย แม่สรวย สันป่ายาง แม่แตง ปงยางคก ห้างฉัตร

เกาะช้าง แม่สาย สันมหาพน แม่แตง เมืองยาว ห้างฉัตร

บ้านด้าย แม่สาย อินทขิล แม่แตง แม่สัน ห้างฉัตร

โป่งงาม แม่สาย ขี้เหล็ก แม่ริม วอแก้ว ห้างฉัตร

โป่งผา แม่สาย ดอนแก้ว แม่ริม เวียงตาล ห้างฉัตร

แม่สาย แม่สาย โป่งแยง แม่ริม หนองหล่ม ห้างฉัตร

เวียงพางคำ แม่สาย แม่แรม แม่ริม ห้างฉัตร ห้างฉัตร

ศรีเมืองชุม แม่สาย แม่สา แม่ริม

ห้วยไคร้ แม่สาย ริมใต้ แม่ริม

ท่าข้าม เวียงแก่น ริมเหนือ แม่ริม

ปอ เวียงแก่น สะลวง แม่ริม

ม่วงยาย เวียงแก่น สันโป่ง แม่ริม

หล่ายงาว เวียงแก่น ห้วยทราย แม่ริม

ดอนศิลา เวียงชัย เหมืองแก้ว แม่ริม

ผางาม เวียงชัย ดอนเปา แม่วาง

เมืองชุม เวียงชัย ทุ่งปี้ แม่วาง

เวียงชัย เวียงชัย ทุ่งรวงทอง แม่วาง

เวียงเหนือ เวียงชัย บ้านกาด แม่วาง

ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง แม่วิน แม่วาง

ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง ทาเหนือ แม่ออน

ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง บ้านสหกรณ์ แม่ออน

บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า แม่ทา แม่ออน

ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า ห้วยแก้ว แม่ออน

แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า ออนกลาง แม่ออน

แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า ออนเหนือ แม่ออน

เวียง เวียงป่าเป้า ท่าตอน แม่อาย

เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า บ้านหลวง แม่อาย

สันสลี เวียงป่าเป้า มะลิกา แม่อาย

แม่นาวาง แม่อาย

แม่สาว แม่อาย

แม่อาย แม่อาย

สันต้นหมื้อ แม่อาย

เปียงหลวง เวียงแหง

เมืองแหง เวียงแหง

แสนไห เวียงแหง

บ่อแก้ว สะเมิง

แม่สาบ สะเมิง

ยั้งเมิน สะเมิง

สะเมิงใต้ สะเมิง

สะเมิงเหนือ สะเมิง

แช่ช้าง สันกำแพง

ต้นเปา สันกำแพง

ทรายมูล สันกำแพง

บวกค้าง สันกำแพง

แม่ปูคา สันกำแพง

ร้องวัวแดง สันกำแพง

สันกลาง สันกำแพง

สันกำแพง สันกำแพง

ห้วยทราย สันกำแพง

ออนใต้ สันกำแพง

ป่าไผ่ สันทราย

เมืองเล็น สันทราย

แม่แฝก สันทราย

แม่แฝกใหม่ สันทราย

สันทรายน้อย สันทราย

สันทรายหลวง สันทราย

สันนาเม็ง สันทราย

สันป่าเปา สันทราย

สันพระเนตร สันทราย

หนองหาร สันทราย

หนองแหย่ง สันทราย

ท่าวังพร้าว สันป่าตอง

ทุ่งต้อม สันป่าตอง

ทุ่งสะโตก สันป่าตอง

น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง

บ้านกลาง สันป่าตอง

บ้านแม สันป่าตอง

มะขามหลวง สันป่าตอง

มะขุนหวาน สันป่าตอง

แม่ก๊า สันป่าตอง

ยุหว่า สันป่าตอง

สันกลาง สันป่าตอง

ขัวมุง สารภี

ชมภู สารภี

ไชยสถาน สารภี

ดอนแก้ว สารภี

ท่ากว้าง สารภี

ท่าวังตาล สารภี

ป่าบง สารภี

ยางเนิ้ง สารภี

สันทราย สารภี

สารภี สารภี

หนองผึ้ง สารภี

หนองแฝก สารภี

ขุนคง หางดง

น้ำแพร่ หางดง

บ้านปง หางดง

บ้านแหวน หางดง

สบแม่ข่า หางดง

สันผักหวาน หางดง

หนองแก๋ว หางดง

หนองควาย หางดง

หนองตอง หางดง

หางดง หางดง

หารแก้ว หางดง

นาเกียน อมก๋อย

ม่อนจอง อมก๋อย

แม่ตื่น อมก๋อย

ยางเปียง อมก๋อย

สบโขง อมก๋อย

อมก๋อย อมก๋อย

นาคอเรือ ฮอด

บ่อสลี ฮอด

บ่อหลวง ฮอด

บ้านตาล ฮอด

หางดง ฮอด

ฮอด ฮอด


ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ตรัง พัทลุง ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สตูล พังงา ระนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ มุกดาหาร


ตารางเปรียบเทียบระบบเสียงตามสายและระบบเสียงไร้สายแบบต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางการนำไปใช้งาน